WISC-V benyttes til undersøgelse af generelle kognitive forudsætninger, også kaldt intelligens, hos børn og unge i alderen 6-16 år. WISC-V anses som en absolut sværvægter indenfor intelligenstests, da den giver et solidt indblik i barnets styrker og svagheder i forbindelse med indlæring, hukommelse og visuo-spatiale færdigheder. Dette kan bl.a. være et væsentligt bidrag i overvejelser omkring skole- og uddannelsesvalg, ligesom det kan bidrage til forståelse omkring barnets funktion i skolesammenhænge og i relation til kammerater osv..

Udførelse af testen foregår ved at gennemgå en række forskellige delprøver, hvis indhold og formål er knyttet til forskellige indekser, hvorudfra der kan foretages en vurdering af barnets intellektuelle færdigheder. De fem primære indekser i WISC-V er: Verbal forståelse. Visuo-spatial forståelse. Arbejdshukommelse. Forarbejdningshastighed samt Ræsonnerings indekset. Der er desuden mulighed for at beregne sekundære indekser.

Udover at kunne foretage vurdering på baggrund af de ovennævnte primære og sekundære indekser findes der også et såkaldt generelt helskalamål, hvilket giver et samlet mål for barnets generelle kognitive funktion. Dette helskalamål refereres ofte til som en persons intelligenskvotient eller IQ.

Selve testsituationen og samarbejdet med barnet/den unge omkring testningen giver desuden rig mulighed for at få indblik i andre dele af barnets arbejdsproces, som også får indflydelse på barnets/den unges præstationer i bl.a. Skole og uddannelsessystemet. Det drejer sig blandt andet om, hvordan barnet arbejder med materialet, relaterer sig til testeren, arbejder systematisk, koncentreret, om der ses kropslig uro, og om dette forstyrrer barnets præstationer. Hvordan barnets finmotorik er, troen på sig selv osv.. Disse områder observeres og registreres også og bidrager til det samlede billede og forståelse af barnet.

Jeg gør meget ud af at skabe en god og tryg stemning omkring barnet under testningen og tager altid god tid til at give barnet de pauser, som det har brug for. Det er særdeles vigtigt, at barnet uanset præstationer får oplevelsen af at have gjort det godt, og at det var en rar situation. Det er vigtigt, at barnet/ den unge har følt sig forstået og tryg i den situation, det har indgået i.

Selve testsituationen tager omkring 2 timer. Afhængigt af barnets alder og koncentration kan testen administreres på samme dag gerne med en pause, eller man kan teste over to dage. Det vigtige er, at barnet testes på en måde og et tidspunkt af dagen, hvor det forventes at arbejde bedst.

Hvis barnet/den unge arbejder bedst med en forældre tilstede i rummet anbefales dette. Hvis tilstedeværelse af mor/far forstyrrer barnet/den unge, så kan forældrene drikke en kop kaffe eller the i venteværelset imens.

 

Inden testningen vil jeg søge nogle enkelte informationer hos forældrene omkring barnet herunder, hvorfor de ønsker at få deres barn testet. Hvordan barnets oplever sin skole, læring, fortrukne aktiviteter osv.. Disse informationer søger jeg for at få en fornemmelse af barnet inden testningen og for at kunne sammensætte testsituationen på en måde, så testningen bidrager til forståelse af barnet/den unge.

 

Efterfølgende sammenskriver jeg resultatet af testen i en kortere udtalelse typisk fyldende et par sider. Denne udtalelse inkluderer også en kort beskrivelse af barnets arbejdsproces under testen som ovennævnt beskrevet.