Supervision er en faglig lærings- og udviklingsmetode, der skal understøtte faglig udvikling og øge kvaliteten i den praktiske professionsudøvelse.
Jeg tilbyder supervision til psykologer og andre fagpersoner, der arbejder med omsorg, undervisning og behandling af børn, unge og voksne med psykologiske eller psykiatriske problemstillinger. Supervisionen kan både gives til enkeltpersoner eller til en gruppe, ligesom den kan tilbydes monofagligt eller tværfagligt.
Supervision af psykologer kan tilrettelægges med henblik på autorisation.

Jeg tilbyder desuden undervisning og foredrag indenfor en række psykologiske og psykiatriske områder herunder udviklingspsykologi, tilknytningsteori, miljøterapi, ADHD, autismespektrumforstyrrelser, autisme med komorbiditet såsom søvnforstyrrelser og spiseforstyrrelser, Pathological Demand Avoidance (PDA) og en lang række andre områder. Kontakt mig for drøftelse af jeres behov.