Kærligheden og rummeligheden i forhold til hinanden kan let blive klemt i en travl hverdag med høje idealer for, hvad parforholdet, forældrerollen, arbejdslivet og den enkelte skal kunne indeholde på samme tid.  Mange par og familier kommer i perioder ind i mønstre, hvor deres sædvanlige strategier ikke længere slår til for at skabe den nødvendige trivsel for dem selv eller hele familien. Resultatet er let ulykkelige forældre og børn.

Mange par starter i behandling fordi de skændes meget. Overvejer skilsmisse eller brud. Er uenige om helt basale ting. Er begyndt at fokusere på hinandens fejl og mangler. Kørt fast i gensidige bebrejdelser. Har mistet den nære kontakt i en travl hverdag eller er blevet mere optaget af at kæmpe og overleve end af at leve sammen og samskabe oplevelser i familien.

I parforhold kan man opleve, at parterne søger nærhed, trøst og forsoning på forskellige måder og derfor kan komme til at misforstå hinandens reaktioner og signaler.

 

Når et par eller en familie henvender sig, vil vi sammen afklare, hvem der har taget initiativ til kontakten, hvem der er motiveret for ændring, og hvem der skal deltage i samtaler. Dette kan ændre sig undervejs i forløbet, så settingen ændres. Hvis der er børn i familien kan det drøftes, om og hvordan disse skal inddrages, og hvis udfordringerne omhandler et barn kan det igen overvejes, om forældrene ønsker at arbejde med deres tilgang til deres barn, eller om de ønsker barnet involveret sammen med dem eller individuelt.

 

I parterapien og familieterapi bestræber jeg mig altid på at skabe et rart og trygt rum for alle deltagere. Dette er forudsætningen for ændring hos alle. Desuden vil vi sammen forsøge at afdække de mønstre, som kendetegner familiemedlemmernes samspil og sætte ord og billede på bevægegrundende for at reagere, som man gør. Dette vil være udgangspunktet for at lære at gå udenom hinandens sårbarheder, hinandens forskelligheder og forsøg på at ændre hinanden. I stedet vil vi sammen forsøge at komme ind til kernen af det, som virkelig har værdi, og som binder familiemedlemmer sammen.