Når man opsøger hjælp hos en psykolog, er det ofte, fordi man oplever problemer i sit liv, som man hverken kan leve med eller selv ændre på. Problemer man ikke får hjælp til kan til tider vende tilbage flere gange i ens liv og forstyrre både trivsel, glæde, relationer til ens nærmeste og ens fysiske helbred. Til sidst bliver man nød til at forholde sig til dem for at kunne skabe en ændring.

 

Typiske problemer mange søger hjælp til er lavt selvværd, forkerthedsfølelse, tilbagevendende bekymringer og tankemylder, generel ængstelse og fysiske symptomer på mistrivsel, ondt i maven ect.. Mange oplever desuden søvnproblemer, symptomer på stress samt udfordringer i relationer til familie, venner og kollegaer. Ofte får man en oplevelse af, at tanker og følelser kontrollerer en, og det kan føles som en hård indre dommer, det er svær at slippe for. I perioder af ens liv, aktiveres den hård indre dommer særligt, og mange oplever en frygt for, at det aldrig bliver bedre.

 

Der findes meget effektive teknikker til at ændre mistrivsel, lavt selvværd, tankemylder og stress. Teknikkerne varierer fra én person til en anden og sammensættes, så de passer ind i netop dit liv. Ofte vil teknikkerne trænes sammen med mig, hvorefter du kan øve dig på dem hjemme mellem sessioner. Mange klienter fortæller, at de i ugen efter en terapisession har det væsentligt bedre, fordi de anvender teknikkerne. Derefter kan de falde tilbage til gamle vaner og få det skidt igen. Her hjælper en ny terapisession, hvor teknikker øves, varieres og suppleres. Efter nogle sessioner vil teknikkerne ofte være automatiseret, gjort til dine egne og blive din fortrukne måde at være i verden på. Gamle mønstre kan være svære at ændre på, men med fokuseret træning, kan alle ændre mønstre og vaner. De fleste vil opleve en bedring efter 4-6 sessioner og have et solidt afsæt for at vedligeholde de nye og sundere strategier og mønstre på egen hånd.